Miesięczne Archiwum: sierpień 2023

Uniwersalna Platforma Obrotu – system zleceń na GPW

Od swojego powstania na początku lat 90-tych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przeszła długa drogę aby przybrać obecną formę. Pierwsze sesje realizowane były w systemie kursu jednolitego raz w tygodniu. Wszystko przeliczane było na...