Doradztwo zakupowe a optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów to sytuacja, do której dąży każde przedsiębiorstwo. Niezależnie od sytuacji finansowej, perspektyw rozwoju – redukcja kosztów bez utraty jakości zamawianych produktów i usług to jedno z podstawowych zadań działu zakupów. Pomocą w wykonaniu tego zadania służy doradztwo zakupowe.

  1. Na czym polega optymalizacja kosztów?
  2. Po co jest doradztwo zakupowe?

Na czym polega optymalizacja kosztów?

Sposobem na optymalizację kosztów jest kompleksowy przegląd wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Chodzi tutaj o wydatki związane z wszelkiego typu zakupami. W wyniku analizy potrzeb, możliwości i dróg realizacji zakupów proponuje się i wdraża działania, które maja docelowo prowadzić do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu jakości zamawianych produktów i usług. Zdarzyć się również może, że w procesie optymalizacji przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o zakupieniu tańszych zamienników danego produktu, które nie mają wpływu na całościową jakość produktów lub usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo. Bardzo często zdarza się na przykład, że koszty zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjne czy informatycznych, a także wydatki na ochronę przedsiębiorstwa, jego budynków i własności mogą podlegać znaczącej redukcji. Często optymalizacja kosztów wiąże się również z wyborem innej formy dostarczania tego samego produktu, zakłada negocjacje z dostawcą lub rozwiązanie umowy z dotychczasowym kontrahentem i rozpoczęcie współpracy z innym dostawcą.

Po co jest doradztwo zakupowe?

Doradztwo zakupowe to zewnętrzna usługa, która polega na przeprowadzeniu analizy doświadczeń i tendencji zakupowych klienta, ich ocenie (przypomina w tym względzie audyt zewnętrzny) oraz zaproponowaniu działań pozwalających na redukcję kosztów. Firmy zajmujące się doradztwem zakupowym mają często znacznie szerszą perspektywę rynku, zasad jego działania, technik zakupowych i sprzedażowych, która pozwala im zaproponować rozwiązania, które w ramach wewnętrznych analiz klienta raczej nie mogłoby się pojawić. Już sama zewnętrzna perspektywa, jaką przyjmują doradcy zakupowi często pozwala widzieć to, czego klient nie jest w stanie dostrzec. Co ważne, firmy takie prowadzą szkolenia, które pozwalają przygotować pracowników do odpowiedniego wdrażania optymalizacji kosztów i późniejszych, samodzielnych już działań na rzecz redukcji kosztów. Audyt w zakresie doradztwa zakupowego i wdrożenie zaproponowanych przez specjalistów rozwiązań są w stanie przynieść klientowi bardzo wymierne oszczędności.

 

Możesz również polubić…