Miesięczne Archiwum: luty 2020

ISO czyli co?

Pod pojęciem ISO znajduje się Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, czyli pozarządowa organizacja zrzeszająca w swych strukturach krajowe organizacje normalizacyjne, czyli instytucje, które zajmują się czynnościami takimi jak opracowywanie, tłumaczenie z innych wersji językowych, przyjmowanie i...

Czas na zmiany

W życiu niemalże każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy czujemy potrzebę dokonania zmian. Mogą one dotyczyć bardzo wielu aspektów. Od niewielkich zmian takich jak nowa fryzura, przez remont domu czy mieszkania, aż po...

Prawo jazdy

Bez wątpienia posiadanie własnego środka transportu jest sporym ułatwieniem dla każdego człowieka. W przeciwnym razie uzależnieni jesteśmy od środków komunikacji miejskiej, czyli przede wszystkim autobusów, tramwai i pociągów, a także płatnych przewoźników z korporacji...

Jak zainteresować dzieci nauką

Wiele dzieci (a potem w konsekwencji osób starszych) określa się mianem humanistów wyłącznie dlatego, że w szkole nie radzą sobie z nauką przedmiotów ścisłych. Co ciekawe w bardzo wielu przypadkach problemy te nie wynikają...