Motywacja wewnętrzna – dlaczego jest tak wartościowa?

Warto zastanawiać się nad źródłami własnej motywacji. Motywację można podzielić na motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną. Uważa się powszechnie, że motywacją wewnętrzną można osiągnąć o wiele więcej. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest motywacja zewnętrzna

Motywacja zewnętrzna to rodzaj motywacji, który pochodzi z zewnętrznych bodźców, takich jak nagrody, kary, uznanie społeczne lub oczekiwania innych ludzi. Innymi słowy, motywacja ta polega na tym, że ludzie wykonują określone działania, ponieważ oczekują nagrody lub chcą uniknąć kary, a nie dlatego, że są wewnętrznie zmotywowani do wykonania danej czynności. Motywacja zewnętrzna wiąże się z koniecznością ciągłego zwiększania puli nagród lub kar. Motywacja wewnętrzna opiera się za to na silnych przekonaniach. Dlatego o wiele lepiej jest szukać motywacji wewnętrznej.

Czym jest motywacja wewnętrzna?

Motywacja wewnętrzna to rodzaj motywacji, który wynika z wewnętrznych potrzeb, zainteresowań i wartości osoby, a nie z zewnętrznych bodźców, takich jak nagrody lub kary.  Motywacja wewnętrzna jest uważana za bardziej trwałą i efektywną formę motywacji niż zewnętrzna motywacja, ponieważ jest bardziej autentyczna i naturalna dla osoby. Ludzie, którzy są wewnętrznie zmotywowani do wykonywania danej czynności, są bardziej skłonni do podejmowania działań długoterminowych i mają większe szanse na osiągnięcie swoich celów. Ponadto, motywacja wewnętrzna przyczynia się do większej satysfakcji z życia i pracy, a także może prowadzić do rozwoju osobistego i zawodowego.

Poszukiwanie wewnętrznej motywacji – jak osiągnąć motywację wewnętrzną?

Motywacja wewnętrzna jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Jest to motywacja wynikająca z wewnętrznych pragnień, celów i wartości, a nie zewnętrznych nagród lub kar. Osiągnięcie motywacji wewnętrznej  może być trudne, ale jest niezbędne do realizacji celów i satysfakcjonującego życia. Aby osiągnąć wewnętrzną motywację, pierwszym krokiem jest zdefiniowanie swoich celów i wartości. Musisz zastanowić się, co chcesz osiągnąć i dlaczego jest to dla Ciebie ważne. Określenie celów krótko- i długoterminowych pomoże Ci zbudować plan działania, który pozwoli Ci osiągnąć sukces. Warto także określić swoje wartości, aby mieć jasny obraz tego, co jest dla Ciebie ważne. Kolejnym krokiem jest znalezienie czegoś, co Cię interesuje. Może to być hobby, praca lub inna działalność, która daje Ci radość i satysfakcję. Ważne jest, abyś znalazł coś, co Cię inspiruje i motywuje do działania. Następnie musisz tworzyć plan działania i realizować go krok po kroku. Może to wymagać od Ciebie pracy i poświęcenia, ale kluczowe jest, abyś był wytrwały i cierpliwy w swoim działaniu. W trudnych momentach pamiętaj, dlaczego zacząłeś działać i co jest dla Ciebie ważne. Nie jest łatwo utrzymać wewnętrzną motywację – potrzebujemy do tego samozaparcia i czegoś, co nas rozwija. Wzrost wewnętrznej motywacji jednak zaprocentuje – motywacja wewnętrzna skutkuje natychmiastowo, w odróżnieniu od motywacji zewnętrznej. Motywowanie pracowników zawsze powinno brać to pod uwagę. Motywacja do zgłębienia danego zagadnienia wzrasta, gdy uda się wzbudzić motywację wewnętrzną.

Możesz również polubić…