Rozwój osobisty i zawodowy

Z rozwojem zawodowym związanych jest wiele pojęć, spośród których wyróżnić można samodoskonalenie. Choć wydawać by się mogło, że jest to pojęcie dosyć oczywiste i dla wszystkich zrozumiałe, w rzeczywistości jest jednak inaczej. Wyjaśnijmy więc sobie pokrótce, czym tak naprawdę owo samodoskonalenie jest.

Czego dotyczy pojęcie samodoskonalenia?

Pod pojęciem samodoskonalenia, mówiąc najprościej, znajduje się nic innego jak proces skupiony na osobie uczącej się, jako na podmiocie podnoszącym pełną i całkowitą odpowiedzialność za dokonane wybory. Jest to więc specyficzny proces realizowany “przez samego siebie”. Proces samodoskonalenia nie skupia się wyłącznie na jednej z cech osobowości. Wpływa on na jej całokształt i wszystkie cechy danej osoby. Z pojęciem samodoskonalenia spotkać się możemy w literaturze przedmiotu. Zdaniem piwowarskiego jest to “zjawisko niezwykle istotne dla gatunku ludzkiego”, idealnie wręcz wpisujące się w poglądy Maslowa, jako że głoszona przez niego “organicystyczna teoria psychologiczna” traktuje ciało oraz duszę człowieka w sposób holistyczny. Penc uważa, że proces ten jest równoznaczny z samokształceniem, które to definiowane jest jako “pogłębienie umiejętności w danej dziedzinie bez sformalizowanego szkolenia”. Jego zdaniem pod omawianym pojęciem znajdują się czynności zorganizowane “przez i dla siebie”,poszerzanie swojej wiedzy bądź zdobywanie nowej Samodoskonalenie polega więc zgodnie z takim podejście na uczeniu się na własnych doświadczeniach, przeżyciach oraz korzystając z źródeł zewnętrznych, do których zaliczyć możemy między innymi książki, różnego rodzaju artykuły, media, opinie innych ludzi i wiele innych. Rakowska i Sitko Lutek uważają natomiast, że pod pojęciem samodoskonalenia znajduje się jedna z kilku metod, które służyć mają doskonaleniu swych kompetencji zawodowych i nie tylko. Skierowane jest ono głównie, choć nie wyłącznie, do osób związanych z kadrą kierowniczą. Bez wątpienia jest to rozwojowy proces o dużym znaczeniu.

Możesz również polubić…