Medycyna – czyli co?

Pod pojęciem medycyny znajduje się empiryczna – czyli mówiąc innymi słowy oparta na doświadczeniu – nauka, zakres której obejmuje całokształt wiedzy o ludzkim zdrowiu, chorobach, jakie mogą u niego występować oraz sposobów na to, aby sobie z tymi chorobami poradzić, czyli je wyleczyć. Medycyna weterynaryjna dodatkowo rozszerza ten obszar zainteresowań na zdrowie, choroby i sposoby ich leczenia zwierząt. Za swego rodzaju twórcę, czy może bardziej prekursora medycyny z czasów starożytnych uważa się Hipokratesa – dlatego to właśnie po dziś dzień lekarze składają Przyrzeczenie Lekarskie, tak zwaną “przysięgę Hipokratesa” (jak przyrzeczenie dotyczące etyki lekarskiej nazywane było w czasach starożytnych). Za “ojca” medycyny nowożytnej uważa się natomiast Phillippusa Aureolusa Theophrastusa Bombastusa von Hohenheim – znanego bardziej jako Paracelsus. Był to przyrodnik i lekarz urodzony w Szwajcarii. Obecnie wprowadzane są zasady medycyny, która oparta jest na faktach, która w postępowaniu klinicznym wykorzystuje wyłącznie wiarygodne dowody naukowe., będące gwarantem na to, że przeprowadzona kuracja będzie zarówno skuteczna, jak i bezpieczna dla pacjenta. Dowodów na to dostarczyć mogą wyniki badań eksperymentalnych oraz badań obserwacyjnych. Medycyna – a przynajmniej medycyna w Polsce – klasyfikowana jest jako jedna z trzech głównych i najważniejszych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk medycznych. Pozostałe z tych dyscyplin to kolejno biologia medyczna oraz stomatologia.

Nauki podstawowe i dziedziny medycyny

Do nauk podstawowych związanych z medycyną zalicza się: anatomię, biochemię, biofizykę, biologię medyczną, embriologię, fizjologię, histologię oraz immunologię. Dziedziny medycyny stanowią jednocześnie odpowiedniki lekarskich specjalizacji. Aby taka specjalizację zrobić konieczne są oczywiście studia medyczne. Niektóre z dziedzin medycyny to: chirurgia, alergologia, anestezjologia i intensywna terapia, ginekologia, diabetologia, dermatologia, neurologia i inne.

 

Możesz również polubić…