Alokacja zasobów

W dzisiejszych czasach ekonomia nadal ma duży wpływ na potrzeby ludzkie. Ma ona szeroką wiedzę, setki definicji o różnych działach, a choćby i papierach wartościowych.

 

Ma wpływ na dobra, jakie są wytwarzane. Alokacja zasobów, pojęcie popytu i podaży. Rynek to jak powszechnie wiadomo miejsce, punkt główny, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający dobra. Następuje również szereg analiz, wpływ na zaspokojenie potrzeb. I wyróżniamy mikroekonomię i makroekonomię. Te dwie różne nazwy odnoszą się do innych definicji. Pojęcie mikroekonomii – to nic innego, jak szereg działań wpływających na małe działalności gospodarcze. Pojęcie makroekonomii – to nic innego, jak działania zamirzone skierowane do wszystkich działalności gospodarczych, jako ujętych w jednym ogóle o dużym zakresie.
Reasumując, ekonomia to nauka o alokacji zasobów, czyli zaspokajaniu ciągle narastających potrzeb ludzkich. I te potrzeby będą zaspokajane w nieskończoność, gdyż rynek nigdy się nie nasyci. Kupujący cały czas są nienasyceni.

Możesz również polubić…