Studia matematyczne?

Koniec szkoły średniej to dla wielu osób czas dokonywania wyborów, które mieć będą bardzo wymierne skutki, rzutujące na dalsze życie w niemalże każdym z jego aspektów. Większość osób na etapie szkolnym dojrzewa do tego, aby decyzję tę podjąć w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Wybranie dalszej ścieżki, bez względu na to, czy będzie ona związana z podjęciem pracy zawodowej, czy też dalszym kształceniem w ramach studiów wyższych podyktowana powinna być bowiem na podstawie indywidualnych doświadczeń, predyspozycji, marzeń czy dążeń. Dla wielu osób najbardziej odpowiednim wyborem jest matematyka i logika i właśnie te dwa kierunki zostaną poniżej pokrótce opisane.

Czym jest matematyka?

Matematyka to nic innego, jak nauka, która dostarcza badaczom narzędzi niezbędnych do tego, aby otrzymywać ścisłe wniosków z przyjętych ówcześnie założeń. Oznacza to więc, że matematyka jest nauką, która dotyczy prawidłowości ludzkiego rozumowania i pojmowania świata. Jako, że ścisłe założenia mogą mieć związek z najróżniejszymi dziedzinami ludzkiej myśli, muszą być przy tym czynione w ścisłych naukach, w technice, a nawet w naukach humanistycznych, zakres związany z matematyką jest niezwykle szeroki i stale – dosyć szybko – się powiększa. Matematyka nie bez powodu nazywana jest “królową wszystkich nauk”, choć dla wielu osób jest ona zwyczajnym szkolnym koszmarem. Zwykle wynika to jednak z tego, że wiedza została im przekazana w nieprzystępny, często nudny sposób. Warto więc rozwijać wiedzę matematyczną i związane z nią zainteresowania poza szkołą.

Co to takiego logika?

Pod pojęciem logiki natomiast znajduje się nauka o sposobach jasnego oraz jak najbardziej ścisłego formułowania myśli, a także o regułach poprawnego rozumowania oraz uzasadniania twierdzeń. Wraz z inną dziedziną nauki, a mianowicie retoryką stanowiła ona część filozofii. W europejskiej kulturze prekursorem usystematyzowania logiki określa się Arystotelesa. Logika jest ściśle związana z matematyką.

Możesz również polubić…