Umowa o dzieło a faktura VAT czyli co musisz widzieć o umowie o dzieło?

Cechą umowy o dzieło jest obowiązek dostarczenia gotowego rezultatu wykonanej pracy, za który należy się określone wynagrodzenie. Umowa powinna posiadać dane zamawiającego i wykonawcy, ale również, musi zawierać: opis działać, termin jego wykonania, formę i datę zapłaty wynagrodzenia. W tym rodzaju umowy zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, jednak jest zobowiązany zapłacić osobie wykonującej dzieło ustalone wynagrodzenie. W przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS i zdrowotnych, podlega ona jedynie opodatkowaniu.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Obie umowy to rodzaje umowy cywilno-prawnej, działają na podobnych zasadach. Umowa zlecenie polega na zleceniu wykonawcy pewnej czynności, posiada wytyczne do jej wykonania, wysokość wynagrodzenia, termin jej zakończenia. Umowa o dzieło polega na wykonaniu określonego dzieła, osoba wykonująca ponosi odpowiedzialność za efekt jej wykonania. W przypadku obu umów osoba wykonują czynności opisane w umowie, nie posiada praw pracowniczych. Pracowniku, nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy, dodatki za pracę w nocy, ochrona przed zwolnieniem z pracy.

Umowa o dzieło a faktura VAT czyli swoboda umów o dzieło

Wykonawca ma tutaj pełność dowolność w zakresie miejsca wykonywania dzieła, nie ma też żadnych wytycznych, nie musi osobiście wykonywać tej danej czynności. Osobą zamawiająca i wykonującą dzieło może być każda osoba fizyczna, instytucja, firma. Umowa o dzieło może być wykorzystana przy szerokiej gamie czynności np. wykonanie strony internetowej, zrobienie mebli, napisania artykułu, roboty budowlane. W przypadku firm umowa o dzieło rozliczana jest jako przychód z prowadzonej działalności, wystawiając fakturę. Umowa o dzieło a faktura VAT to kwestia zależna od tego, czy przedsiębiorca wykonuje umowę o dzieło w ramach swojej działalności, czy jako dodatkowe źródło dochodu. Nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, uzyskany przychód musimy wykazać w rocznym zeznaniu PIT jako przychód z innych źródeł.

 

Możesz również polubić…