Polisolokaty co to takiego? Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

Polisolokaty to oszczędzanie w formie regularnej składki najczęściej przez kilkanaście lat. W przypadku, kiedy polisolokata ma formę lokaty bankowej, ma określony czas trwania. Poziom oprocentowania.Pilsolokaty to produkt finansowy łączący w sobie ubezpieczenie na życie oraz element inwestycyjny. Istnieją polisolokaty, które zapewniają możliwość oszczędzania nie tylko w tradycyjne lokaty, ale również w akcje. W tym przypadku trzeba mieć na uwadze, że ta inwestycja to nie tylko szansa na spore zyski, ale istnieje ryzyko straty kapitału. Często tego rodzaje fundusze posiadają dodatkowe opłaty. Dobra umowa polisolokaty powinna posiadać: prawdziwą ochronę ubezpieczeniową, możliwość czasowego zawieszenia wpłat, informacje o ryzyku inwestycyjnym, niskie opłaty za zarządzanie.

Czy polisolokaty są bezpieczne?

Tego typu produkty finansowe posiadają umowy zawierane na kilkanaście lat np. 15 lat. W tym czasie nie możemy zerwać umowy, jesteśmy również zobowiązani do dokonywania regularnych wpłat. W sytuacji, gdyby nasz sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i będziemy zmuszeni rozwiązać umowę, towarzystwo ubezpieczeniowe naliczy opłatę likwidacyjną. Wysokość takich opłat jest bardzo wysoka, niekiedy może nawet wynieść 100% wpłaconych środków.

Czy można odzyskać pieniądze z polisolokat?

Odzyskanie środków zgromadzonych na polisolokatach nie jest proste i wymaga czasu, ponieważ dobrowolne odzyskanie kapitału jest niemożliwe. W przypadku zerwania umowy zakład ubezpieczeniowy pobiera opłaty, jednak odzyskiwanie opłat likwidacyjnych jest możliwe w ciągu 10 lat od daty rozwiązania umowy.Zapis w umowie dotyczący opłat likwidacyjnych jest niedozwolony, z mocy prawa jest nieważny. Warto taką sprawę oddać do kancelarii, gdy poniesione koszty związane z rozwiązanie umowy były rażąco wysokie. Aby skorzystać zer wsparcia profesjonalisty numer polisy, dane ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń, z którym zawarliśmy umowę. Na rynku możemy znaleźć wiele kancelarii, które zapewniając bezpłatną weryfikację sprawy online, w przeciągi ostatnich lat powstało wiele kancelarii specjalizujących się w odzyskanie środków od nieuczciwych ubezpieczycieli.co to takiego ?

Możesz również polubić…