Fundusze inwestycyjne – opłaty i prowizje? Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne?

Wciąż dużo osób przechowuje swoje oszczędności na lokatach lub kontach oszczędnościowych, jednak inne rozwiązania finansowe dające lepsze efekty oszczędzaniu. Fundusze inwestycyjne to miejsce, gdzie inwestorzy wpłacają pieniądze a specjaliści zarządzają zgromadzonym funduszem, inwestując powierzone środki w różne instrumenty finansowe. Najczęstsze wykorzystywane w ramach funduszy są obligacji skarbowe, akcji polskie zagraniczne albo korporacyjne.

Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne?

Wciąż dużo osób przechowuje swoje oszczędności na lokatach lub kontach oszczędnościowych, jednak inne rozwiązania finansowe dające lepsze efekty oszczędzaniu. Fundusze inwestycyjne to miejsce, gdzie inwestorzy wpłacają pieniądze, a specjaliści zarządzają zgromadzonym funduszem, inwestując powierzone środki w różne instrumenty finansowe. Najczęstsze wykorzystywane w ramach funduszy są obligacji skarbowe, akcji polskie zagraniczne albo korporacyjne.

Czy pieniądze w funduszu inwestycyjnym są bezpieczne?

Do powstania otwartego funduszu inwestycyjnego potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Majątek wpłacany przez klientów do funduszu jest niezależny od towarzystwa, które nim zarządza. W sytuacji bankructwa funduszy inwestycyjnych pieniądze klientów nie są zagrożone. Aktywa, jakie posiada fundusz się przechowywane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Klient korzystający z Otwartych funduszy inwestycyjnych ma zapewniony stały dostęp do swojego kapitału. Należy jednak pamiętać, że inwestycja w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem rynkowym.

fundusze inwestycyjne opłaty i prowizje czyli Jakie są koszty ?

W przypadku tego typu lokowania oszczędności występują opłaty dystrybucyjne, związane z zakupem instrumentu finansowego. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne opłaty i prowizje, zależą od jednostki, która wydaje instrumenty finansowe lub pośredniczy w ich zakupie. Jednak największą i najważniejszą opłatą jest opcja za zarządzanie powierzonym funduszem. W najtańszym funduszu może ona wynosić nawet niecały 1%, natomiast w najdroższym przypadku może to być 3,5%.

Wady funduszy inwestycyjnych

Bardzo ciężko jest wybrać odpowiedni fundusz, nie ma metody, aby porównywać między sobą fundusze. Wybierając ten rodzaj oszczędzania, musimy się liczyć ze stałymi kosztami.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Największa zaletą tego typu rozwiązania finansowe jest oszczędność czasu w porównaniu z samodzielnym oszczędzaniem. Prawo zapewnia, że fundusze są transparentne, więc mamy dostęp od szeregu informacji na ich temat. Jeśli zastanawiamy się nad inwestowaniem w zagraniczne aktywa, warto wybrać fundusze inwestycyjne, ponieważ w przypadku takich instrumentów potrzeba jest wiedza i doświadczenia na temat obcego rynku.

 

Możesz również polubić…