1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarPolityka prywatności


 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w systemie przez użytkowników jest Mirosław Woś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marketing-Inwestycje-Doradztwo EXAGO Mirosław Woś z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4085/2008 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP 547-141-59-50.
2. Administrator danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ze szczególną starannością chroni dane osobowe zarejestrowanych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. EXAGO jest również podmiotem, któremu klienci powierzają dane osobowe do przetwarzania na mocy umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania i w związku z tym wykonuje wszystkie obowiązki, jakie na taki podmiot nakłada ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
4. Użytkownik rejestrując się w systemie podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, miasto, województwo, kraj), datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, historię zatrudnienia, ukończone kursy i szkolenia, zdobyte certyfikaty, stopień znajomości języków obcych, dodatkowe umiejętności i kompetencje, cele zawodowe, zainteresowania.
5. Użytkownik i klient w dowolnym momencie ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia.
6. Administrator danych przetwarza dane w zakresie niezbędnym na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez zarejestrowanych w systemie klientów, a także na potrzeby marketingowe, promocyjne i statystyczne, o ile użytkownik przy rejestracji wyrazi na to zgodę.
7. Dane osobowe użytkowników i klientów są przechowywane przez administratora danych w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby odpowiednio upoważnienie do tego celu przez administratora danych.
8. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną administrator danych może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych, w tym w szczególności numeru IP komputera, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9. Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim zarejestrowanym użytkownikom i klientom systemu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie, a także listów zawierających treści o charakterze informacji handlowej, o ile użytkownik przy rejestracji wyrazi na to zgodę. Listy o charakterze informacji handlowej mogą być również dołączane do poczty systemowej zarejestrowanego użytkownika lub klienta.
10. Mając na celu dostosowanie usług i treści do indywidualnych potrzeb użytkowników i klientów, a także zbieranie informacji statystycznych, system używa tzw. cookies – informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika lub klienta. Użytkownik lub klient może w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia a czasem uniemożliwić całkowicie korzystanie z niektórych usług. System dokonuje również analizy logów dostępowych, czyli zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników lub klientów oraz ich adresy IP. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych.
11. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz zmianami w regulacjach prawnych, również Polityka Prywatności systemu może ulec zmianie, o czym niezwłocznie wszyscy zarejestrowani użytkownicy i klienci zostaną poinformowani.
12. W przypadku pytań dotyczących zasad ochrony prywatności zarejestrowanych użytkowników prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@controlfind.plNasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość