O co chodzi z tym coachingiem?

Coaching jest w ostatnich czasach pojęciem bardzo często używanym, można wręcz powiedzieć, że modnym. Powstały nawet specjalne studia z tego zakresu, tak aby osoby zainteresowane rozwojem osobistym od strony teoretycznej mogły zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby zajmować się tą dziedziną zawodowo. Wciąż jednak jest wiele osób, które nie do końca rozumieją, co w rzeczywistości oznacza to pojęcie, i to własnie z myślą o tych osobach powstał poniższy tekst, który wyjaśni pokrótce czym coaching jest i czy należy się go “bać”.

Czym jest coaching?

Pod pojęciem coachingu znajduje się nic innego, jak interaktywny proces rozwojowy, czerpiący metody związane z psychologią. Ma on na celu pomóc pojedynczym osobom czy też całym organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, maksymalnym wykorzystaniu drzemiącego w nich potencjału, osiągnięcia obranych celów, polepszenie i przyspieszenia efektów podejmowanych przez nich działań i tego typu aspekty. Coachowie, czy właśnie osoby, które coachingiem zajmują się zawodowo pracują ze swoimi klientami (określanych też często mianem coachee) w zakresach mających związek z rozwojem kariery zawodowej, biznesem, finansami, relacjami interpersonalnymi czy też zdrowiem. Osoby korzystające z usług profesjonalnych coachów zwykle są w stanie obierać bardziej skonkretyzowane cele, optymalizować podejmowane przez siebie działania, podejmować o wiele lepszych decyzji związanych z życiem zawodowym i prywatnym, w o wiele pełniejszy sposób korzystać ze swoich umiejętności, możliwości, warunków i tak dalej. Coaching jest jednocześnie procesem, który ma na celu wzmocnienie klienta, jego pozycji i poczucia własnej wartości a także wspieranie go w samodzielnym, opartym na własnych odkryciach, zasobach i wnioskach, podejmowaniu działań dążących do zmian. Wiele osób uważa, że korzystanie z usług coachów jest zbędną fanaberią, a ich usługi są zupełnie niepotrzebne. Faktem jest, że rynek jest obecnie przesiąknięty i nie każdy jest profesjonalnym doradcą – ci jednak potrafią wywrzeć bardzo pozytywny wpływ na życie klienta.

 

You may also like...