Konto firmowe a prywatne wydatki czyli jakie konto bankowe wybrać prowadząc firmę?

Rozpoczynając działalność gospodarczą, stajemy przed wyborem; posiadam konto osobiste, czy firmowe. Dlatego, zanim dokonany wyboru warto poznać aspekty prawne prowadzenia tego typu rachunków oraz ich wady i zalety. Wedle przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej nie ma informacji na temat tego, że przedsiębiorca powinien prowadzić oddzielny rachunek związany w prowadzeniem działalności. Składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorca musi podać numeru prywatnego konta bankowego, jednak po otwarciu firmy może wprowadzić zmianę o podać numer rachunku firmowego.

Konto firmowe a prywatne wydatki

Zaletą tego typu konta jest możliwość wliczenia opłata bankowych w koszty prowadzenia firmy. Dodatkowo w ramach bankowości mobilnej banki zapewniają przedsiębiorstwom dodatkowe narzędzia. Konto firmowe a prywatne wydatki czy da się to rozdzielić? Tak banki zapewniają taką możliwość, aby rozdzielić transakcje osobiste od firmowych. Prowadzenie firmowe rachunku jest droższe w porównaniu z kontem osobistym. Konto firmowe jest dużym ułatwieniem, kiedy staramy się o kredyt firmowy, ponieważ większość banków wymaga wyciągi z konta firmowego. Widniejszą tam wydatki związane z prowadzeniem firmy, nie widnieje tam historia naszych prywatnych transakcji. Praktycznym rozwiązaniem jest przelewania co miesiąc ustalonej kwoty z konta firmowego na osobiste, zapewni nam to lepsze planowanie wydatków, ułatwi oszczędzanie.

Konto osobiste

Jest to dobre rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw, którzy najczęściej wykonują przelewem zobowiązania do ZUS ,US. W tym przypadku konto osobiste pozwala czas i pieniądze. W przypadku firm korzystających zarejestrowanej jak podatnik VAT, numer konta osobistego będzie widniał na tzw.białej liście. Pieniądze gromadzone na koncie firmowym zapewniają lepszy obraz finansowy firmy. Należy pamiętać, że można wykonywać przelewów z konta osobistego na prywatne, takie rozwiązanie przysporzy duże kłopoty podczas kontroli skarbowej. Aby ograniczyć ryzyko, związane z prowadzeniem firmy należy oddzielić konto osobiste od firmowego.

 

You may also like...