Jak napisać list motywacyjny

List motywacyjny to dokument składany przez kandydata na pracownika do nowego miejsca pracy. Jego treść wyjaśnia dlaczego ubiegamy się o tą konkretną posadę oraz powody, dla których to nas powinno się zatrudnić. Jest to dokument mający charakter formalny i jest coraz częściej wymagany wraz z CV przez coraz większą liczbę pracodawców.
List motywacyjny składamy zawsze razem z CV, więc nie może on powielać tego co zawarliśmy w curriculum vitae tylko ma być jego uzupełnieniem. Profesjonalnie napisany list nigdy nie jest kopią informacji zawartych w CV. Bardzo ważne jest jednak, by szata graficzna oby tych dokumentów była wspólna ( układ tekstu na stronie, rozmiar i rodzaj czcionki, miejsce i wielkość umieszczania zdjęcia). Istotny jest przejrzysty i elegancki wygląd, bo to wyróżni nasz dokument spośród setek innych i zwiększy nasze szanse na przeczytani i zapamiętanie go przez pracodawcę.

Bardzo ważny jest początek listu motywacyjnego. Ma on być nie banalny lecz budzący zaciekawienie u rekrutera. Unikajmy zdań, które zazwyczaj możemy znaleźć w wyszukiwarkach internetowych np. ,, W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie” lub,, Piszę ten list, ponieważ….”.
Statystycznie 75 % potencjalnych kandydatów tak rozpoczyna swój list, a rekruter czytając już któryś z kolei o podobnym początku nie zwróci na niego szczególnej uwagi lub go po prostu odłoży.
List motywacyjny to prezentacja naszej kandydatury. Musi wyróżniać się spośród innych, zwrócić uwagę i zapaść w pamięci. Jeżeli spełnimy te kryteria to mamy duże szanse na odpowiedź ze strony przyszłego pracodawcy.
W tym dokumencie musimy podać powody, dla których uważamy, że to właśnie my powinniśmy otrzymać dane stanowisko. Przedstawić nasze osiągnięcia w poprzednim miejscu pracy. Jednym słowem dajemy pracodawcy powody, aby to właśnie nas zatrudnił. Przekonujemy go, że my idealnie pasujemy na dane stanowisko, a firma skorzysta na zatrudnieniu nas ( co skutkuje zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną).

Istotne jest też, aby umiejętnie zaadresować nasz dokument. Najlepiej, aby adresatem była osoba, pod którą będziemy bezpośrednio podlegać. Jest to ważne, bo wtedy rekruter wie, że list kierowany jest bezpośrednio do niego – co zawsze sprawia, że z większym zainteresowaniem dokument zostanie przeczytany. Jeżeli nie wiemy danych konkretnej osoby, zaznaczamy jako adresata daną firmę.
W treści listu warto zaznaczyć jakie korzyści będzie miała firma z zatrudnienia nas. Jak nasza wiedza i umiejętności przyczynią się do jej rozwoju. Pracodawca zawsze zwróci uwagę na konkrety a nie na ogólniki. Nie piszemy np. ,, jestem osobą, która chce zrealizować postawiony sobie cel” tylko „ w poprzedniej pracy za swój cel obrałam zwiększenie obrotów sprzedaży, udało mi się go zrealizować bardzo szybko, sprzedaż wzrosła w ciągu dwóch miesięcy o 30 %”. Pracodawca już widzi konkret : czas i procent.

Informacje zawarte na nasz temat w liście muszą być prawdziwe. Nie przypisujmy sobie umiejętności czy kwalifikacji, których nie posiadamy. Przykład : nie piszmy, że biegle posługujemy się programem XXX tylko dlatego, żeby dobrze wypaść w oczach rekrutera, a tak naprawdę nie wiemy jak się tym programem posłużyć. Wszystko co napiszemy na swój temat może zostać zweryfikowane już na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej. Jak pracodawca zauważy, że nasze dokumenty nie zawierają prawdziwych informacji może skreślić od razy naszą kondydaturę.

Zawsze piszemy list motywacyjny pod konkretną ofertę pracy. Przedstawiamy te umiejętności, które przydadzą nam się na tym stanowisku. Ubiegając się o posadę w sklepie spożywczym i w biurze musimy napisać dwie różne wersje listu.
Pamiętajmy, aby po napisaniu dokumentu zapisać go w formacie pdf. Mamy wtedy pewność, że pracodawca otworzy go w takiej samej formie jak my na swoim komputerze. Nic nie ulegnie zmianie np. układ tekstu.

You may also like...