1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarJak zostać telepracownikiem?

Mamy na wychowawczym, niepełnosprawni, programiści - to oni najczęściej rezygnują z tradycyjnej formy zatrudnienia na rzecz telepracy. Jak stać się pracownikiem zdalnym?

Niektóre osoby z uwagi na swoją sytuację życiową lub ze względu na charakter wykonywanego zawodu często wolą pracować w domu. Z myślą o nich w 2007 r. została wprowadzona do kodeksu pracy tzw. telepraca - praca wykonywana poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kodeksowa definicja telepracy w praktyce sprowadza się do tego, iż tzw. telepracownik wykonuje regularnie pracę poza zakładem pracy, przy czym do jej wykonywania wykorzystuje telefon oraz internet: pocztę elektroniczną, internetowe komunikatory (skype, gadugadu) oraz zintegrowane systemy teleinformatyczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii może on komunikować się z pracodawcą oraz przesyłać mu rezultaty swojej pracy (przetłumaczone teksty, przygotowane raporty, analizy etc.), jednocześnie elastycznie dopasowując godziny pracy do swoich możliwości. Regularne wykonywanie telepracy oznacza, iż pracownik może wykonywać swoją pracę poza zakładem pracy cały czas lub też na przykład w określone dni tygodnia. Dzięki takiej elastyczności telepraca jest bardzo atrakcyjną formą zatrudnienia.

 

Jak zostać telepracownikiem?


Telepracownikiem można zostać od razu przy nawiązywaniu stosunku pracy. Wówczas w umowie o pracę określa się poza zwykłymi warunkami zatrudnienia także jednostkę organizacyjną pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko telepracownika oraz osobę odpowiedzialną za wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy i kontrolowanie telepracownika.
Można też w trakcie zatrudnienia zmienić pracę wykonywaną w zakładzie pracy na telepracę. Taka zmiana może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i samego pracownika. Zawsze jednak zależy ona od decyzji pracownika, co oznacza, iż pracodawca nie może „odgórnie” zmienić warunków zatrudnienia na telepracę. Jeżeli z inicjatywą zmiany wyjdzie pracodawca, a pracownik nie wyrazi na nią zgody, pracodawcy nie wolno będzie z tego powodu wypowiedzieć mu umowy o pracę.


A jak telepracownik się rozmyśli?


Kiedy pracownik rozpoczął wykonywanie telepracy w trakcie trwania zatrudnienia, zarówno on jak i pracodawca mogą się rozmyślić. Kodeks pracy daje im bowiem 3 miesiące na złożenie wniosku o przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia. Ale nawet po upływie tego terminu na pracodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o zaprzestanie wykonywania telepracy, oczywiście w miarę możliwości pracodawcy.


Obowiązki pracodawcy…


Pracodawca, który chce umożliwić pracownikom wykonywanie telepracy powinien rozpocząć od zawarcia z działającymi u niego związkami zawodowymi porozumienia dotyczącego warunków wykonywania telepracy. W przypadku braku związków zawodowych, pracodawca powinien po konsultacji z pracownikami wprowadzić do regulaminu pracy odpowiednie postanowienia określające zasady wykonywania telepracy.


Ponadto pracodawca odpowiada za przeszkolenie telepracownika oraz za dostarczenie mu sprzętu do wykonywania telepracy (komputera, zestawu słuchawek do pracy np. teleankietera), a także za ubezpieczenie, instalację oraz konserwację tego sprzętu. W sytuacji, gdy telepracownik zdecyduje się wykorzystywać do pracy swój własny sprzęt, będzie mu się należał od pracodawcy nieopodatkowany ekwiwalent. Kiedy jednak telepracownik otrzyma od pracodawcy refundację kosztów nabycia sprzętu do wykonywania telepracy, to będzie ona podlegała opodatkowaniu jak pozostałe składniki wynagrodzenia.


...i jego uprawnienia


Warto pamiętać, iż wykonując pracę poza zakładem pracy telepracownik nie jest pozbawiony nadzoru. Pracodawca ma bowiem prawo do kontrolowania wykonywania przez niego pracy i przestrzegania przepisów bhp, ale tylko za wcześniejszą zgodą telepracownika. Pracodawcy nie wolno bowiem naruszać prywatności telepracownika w jego domu. Przyjmuje się jednak, że nie naruszając prywatności, pracodawca może w sposób dowolnie przez siebie ustalony kontrolować telepracownika za pomocą urządzeń elektronicznych (telefon, internet).


Równe traktowanie


Podsumowując należy pamiętać, iż telepracownik nie może być traktowany przez pracodawcę mniej korzystnie od pozostałych osób zatrudnionych na podobnych lub takich samych stanowiskach w zakładzie pracy. W związku z tym powinien on mieć zapewnione takie same warunki zatrudnienia, wynagradzania, awansowania czy też dostępu do szkoleń. Pracodawca powinien także umożliwić telepracownikowi kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń zakładu pracy.

 

A kiedy praca w domu się znudzi?


Warto wiedzieć, że telepraca to nie tylko praca w domu. W dzisiejszych czasach popularność zdobywają telecentra, czyli miejsca przystosowane do wykonywania pracy przez np. teleankieterów, a także tzw. coworking, czyli miejsca gdzie spotykają się osoby nie chcące pracować samotnie w domu (freelancerzy) wyposażone w technologię umożliwiającą zdalne wykonywanie telepracy.
 

 

Szukasz pracy? Zostaw swoje CV i daj się znaleźć pracodawcy!

Podobne artykuły

KomentarzeNasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość