1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarSzkolić się na miękko

Umiejętności interpersonalne, zarządzanie emocjami i czasem – szkolenia miękkie podnoszą takie kwalifikacje, które pozornie z pracą zawodową nie mają wiele wspólnego. Jak psychologia wkroczyła do świata biznesu i dlaczego tak ważne są te umiejętności?

W biznesie liczą się tylko konkrety: twarde dane, twarde prognozy i... miękkie umiejętności? Choć zestawienie to na pierwszy rzut oka wydaje się nietrafione, to tak na prawdę nie od dziś wiadomo, że im wyższy szczebel zawodowy, tym większą wagę przykłada się do dziedziny wewnętrznych kwalifikacji. Aspekt ten jest tak ważny, że inwestuje się spore sumy na dokształcenie kadry właśnie w takich kwestiach, jak inteligencja emocjonalna, automotywacja, czy asertywność. Jaki udział w codziennej pracy mają te elementy? Skala intensyfikacji szkoleń w tym zakresie pokazuje, że wręcz nie można mówić o efektywnym wykonywaniu obowiązków i sprawnym działaniu w organizacji bez dbania o swe wewnętrzne zdolności z dziedziny „soft”.


Potrzeba szkolenia się w jakiejkolwiek dziedzinie wypływa zazwyczaj z obserwacji pewnych braków kompetencyjnych pracowników, jak i z wniosku, że te braki prowadzą do tego, że współpraca szwankuje. Przy rekrutacji na ważne stanowiska stawiano niegdyś nacisk jedynie na wiedzę i doświadczenie w danej branży, nie analizując takich zdolności, jak łatwość komunikacji czy zarządzania czasem. Dziś skutkiem tej polityki jest obecność pracowników znających się na swej działce, lecz będących trudnymi we współpracy, albo mających niski stopień motywacji.


Biznesowe powiedzenie mówi, że o przyjęciu do pracy decyduje w 70% wiedza, w 30% kompetencje osobiste – o zwolnieniu zaś w 70% kompetencje osobiste, a w 30% wiedza. Wydaje się więc, że ignorowanie tych zdolności nikomu się nie opłaci. Mało tego, postawienie właśnie na miękkie pokłady realnie wpływa na zyski firmy. Badania kompetencyjne przeprowadzone przy rekrutacji na kluczowe stanowisko w jednej z firm badanych przez prof. Craiga J.Russella z Uniwersytetu w Oklahomie zdecydowały o przyjęciu managera o wyższym poziomie kompetencji komunikacyjnych, co wpłynęło na zwiększenie obrotów firmy o 3 miliony dolarów.


Szerokie pojęcie owych umiejętności miękkich mieści w sobie pewne określone zjawiska: odporność na stres, umiejętność budowania autorytetu, inteligencja emocjonalna (szerzej o EQ – tutaj) samodzielność, zdolność komunikowania się, motywowania siebie i innych, proaktywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność, zarządzanie czasem, pewność siebie, współpraca, zdolności przywódcze... – są to kategorie osobowe i społeczne. Jakie jest ich miejsce w codziennej pracy?


Przekonanie o wadze pewnych umiejętności w pracy wypływa z nowoczesnego podejścia do kwestii osobowościowych w dziedzinie biznesu. Do rozumienia, jakiego typu istotą jest pracownik, przyczyniła się w znacznym stopniu właśnie psychologia, która ujawniła, że tak jak zmaga się on z trudem rzeczywistości życia codziennego, tak i w pracy napotyka on na szereg zagrożeń obniżających stopień jego satysfakcji. Odkąd zorientowano się, że pracownik to nie tylko trybik maszyny zwanej przedsiębiorstwem, a ogniwo łańcucha prowadzącego do sukcesu, zaczęto dbać o to, by wszelki potencjał zatrudnionego, jaki może przyczynić się do tego efektu, był należycie pielęgnowany. Co wchodzi w skład tych cennych możliwości? Zapał, zaangażowanie, wydajność, czy wewnętrzna równowaga – oto współczesny kapitał, na jakim buduje się zwycięstwo.


Te cenne cechy charakteru stają się więc zasobem firmy, z którego czerpie ona napęd do rozwoju. Emocje czy zdolności interpersonalne pracowników mogą zarówno zaszkodzić jej działalności, jak i wynieść ją na znaczącą pozycję na rynku. Jest tak dlatego, gdyż każdy z tych elementów naszego zachowania i podejścia do wykonywanej pracy realnie wpływa na jej efekty. Ponadto nie tylko jednostkowe kompetencje pracowników przekładają się na jakość pracy, równie ważne są interakcje międzyosobowe i wszelkie napięcia, jakie pojawiają się na linii przełożony – pracownik. Dlatego nacisk kładzie się na rozwój obu sfer w przestrzeni miękkich pokładów: na osobowy i społeczny.


Ale znaczenie tych niezawodowych kompetencji wypływa także z samego działania dzisiejszych miejsc pracy. Rynek wymusza na nich dynamizm, elastyczność, szybką reakcję na zmiany. W takich warunkach sprawdzają się osoby, które nie ulegną presji i udźwigną ciężar emocjonalny wyzwań, z jakimi będą musiały się zmierzyć. W sytuacjach granicznych dla przedsiębiorstwa częstokroć kompetencje miękkie managerów i innych pracowników przeważają szale zwycięstwa.


Osoby, które poza kompetencjami zawodowymi mają naturalnie rozwinięte umiejętności miękkie, zazwyczaj mają szansę wykazywać się nimi na co dzień pełniąc odpowiedzialne funkcje. Rola managera czy koordynatora projektów wymaga posiadania dużych pokładów takich zdolności. Jednak bywają i specjaliści, którzy są zablokowani w niektórych z miękkich zdolności. W istocie bowiem każdy ma pewne braki w którymś z aspektów tej szerokiej dziedziny. Ponadto ci, którzy świetnie radzą sobie z motywacją czy współpracą, mogą te umiejętności ciągle rozwijać.


Oto powody, dla których prowadzone są szkolenia z wydobycia czy też doskonalenia miękkich pokładów. Każda organizacja jest inna, inne są warunki pracy, a także różna jest grupa pracowników, ale problemy osobowe, z jakimi muszą mierzyć się osoby pracujące, bywają podobne. Szkolenia z umiejętności miękkich są więc prowadzone w celu poprawy niezadowalającego ich stanu u pracowników, a także by doskonalić je, przypominać o wartości tych kompetencji.


Taki rozwój to nie tylko zdobywanie kolejnych uzdolnień, to przede wszystkim zmiana postawy do swojej pracy i postrzegania środowiska zawodowego, w jakim się znajduje. Pogłębia się świadomość celów firmy, a także siebie w jej obrębie. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces. Przypomina to nieco terapię – w końcu szkolenia z coachem nierzadko polegają na rozwiązaniu jakiegoś wewnętrznego problemu. Tylko chęć zmiany swej postawy może zaowocować wspomnianymi walorami. Często wiąże się to z koniecznością zburzenia swego obrazu siebie i organizacji, podejścia do sfery zawodowej i zmiany przyzwyczajeń. Okazuje się więc, że psychologia wkracza do dziedziny pracy nie tylko przez akcent na te miękkie aspekty, ale i przez proces ich wdrożenia.


Dzięki takiemu „humanistycznemu” podejściu do pracy można rozwijać w sobie takie umiejętności, które dają efekty również w życiu prywatnym – asertywność czy zdolność do wyznaczania celów zawsze bowiem pozytywnie wpływają i na sytuacje pozazawodowe. Czy jednak fakt, że pracodawca dba o nasz rozwój wypływa właśnie ze wspaniałomyślnej chęci poprawy naszego życia? Traktując emocje i zdolności miękkie jako zasoby, widać wyraźnie, iż działanie to jest wymierzone w zyski, a rozwój ten następuje „w służbie organizacji”. – Prowadzi to do sytuacji, w której człowiek może myśleć o sobie, o swoim charakterze i osobowości, jako o bardziej lub mniej profesjonalnym pakiecie cech (kompetencji) do sprzedania na rynku – uważa Agata Dembek, socjolog i trener biznesu. Nie da się jednak ukryć, że jeśli dzięki szkoleniu np. z komunikacji czy zarządzaniu złymi emocjami atmosfera w pracy poprawia się, to mimo nastawienia na wymierne korzyści, wszyscy odczują pozytywne skutki poprawy tej sfery.


Obecnie znaczenie kompetencji miękkich w przestrzeni zawodowej czyni je jednym z głównych budulców sukcesu zawodowego osób je posiadających, jak i tych przedsiębiorstw, które korzystają z owych miękkich zasobów swej kadry. Okazuje się, że wiedza i umiejętności stricte związane z wykonywaną pracą nie są wystarczające do tego, aby w pełni realizować swoje zadanie w organizacji. Pracownik to człowiek z krwi i kości, a więc również poddaje się słabościom. By jego zawodowe kompetencje w pełni przysłużyły się firmie, musi on czuć wewnętrzną równowagę i satysfakcję. Miękkie nogi nie zaniosą go daleko, za to miękkie kompetencje, które pomagają zachować ten pozytywny stan, mogą zaprowadzić każdego na szczyt.


Autor: Elżbieta Bartoszewska

 

 

Chcesz rozwijać swoją karierę? Zostaw swoje CV i daj się znaleźć pracodawcy!

Podobne artykuły

KomentarzeNasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość