1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarRole w zespole

Praca zespołowa jest ciekawą sytuacją społeczną. W jej obliczu wcielamy się w określone role, tworząc kalejdoskop osobowości i relacji. A Ty kim jesteś w grupie?

Każdy zespół, również ten zawodowy, zajmujący się zadaniem z jakiegoś obszaru biznesu, to grupa różnych osób o odmiennych temperamentach. Gdy dołącza się do zespołu, uzupełnia się jakąś brakującą kompetencyjną cegiełkę. Najczęściej najważniejszym kryterium zatrudnienia są przecież kwalifikacje zawodowe. Jednak relacje wewnątrz grupy sprawiają, że czasem kompetencje te schodzą na dalszy plan, a na czoło wysuwa się rola społeczna. Jak wiele jest osobowości, tak na wiele sposobów może tworzyć się rozkład sił w zespole. Czasami w funkcje zespołowe wcielamy się mimowolnie, ale bywają także sytuacje, gdy zostajemy do nich wytypowani. Może być i tak, że w wyniku splotu różnych wypadków, zostają role „do wzięcia” i to one przypadają nam w udziale.


Charaktery…


Najczęściej swoją rolę w zespole przyjmujemy naturalnie, znajdując swoje miejsce w kalejdoskopie osobowości, z którymi dane jest nam pracować. W relacji z innymi wydobywają się na jaw nasze wrodzone predyspozycje do pełnienia danej funkcji. Istnieje kilka modeli wskazujących, jakie postacie wchodzą w skład zespołu.


Wyróżnia się takie wzorce, jak np. naturalny lider – jest to osoba wzbudzająca autorytet, wyznaczająca cele, do której inni pracownicy zwracają się z pytaniami i prośbą o akceptację ich pomysłów. Jest to osoba zrównoważona, ekstrawertyczna i dominująca. Człowiek akcji – napędza działanie grupy, ciągle podkreślając cel i kierunek jej pracy. Osoba energiczna, czasem choleryczna. Praktyczny organizator – metodycznie zmierza do realizacji zamierzeń. Dba o efektywność. Jest zdyscyplinowany i zrównoważony, chodzi mu zawsze o konkrety. Siewca (człowiek idei) – osoba, która chętnie dyskutuje na temat celów i wizji. Introwertyk o dominującym charakterze. Człowiek kontaktów – jest łącznikiem grupy ze „światem zewnętrznym” . Nastawiony na innowacje, potrafi negocjować. Sędzia – analizuje pomysły i rozwiązania. Jego głos jest szanowany podczas podejmowania decyzji. Jest obiektywnym introwertykiem. Człowiek grupy – emocjonalnie wspiera członków, kształtuje ducha grupy, przeciwdziała konfliktom. Perfekcjonista – dba o jakość wykonania projektu, ceni szczegóły, zawsze zdąży na czas. Zdyscyplinowany introwertyk.


Jak widać ogólne zadanie całego zespołu może być realizowane w odmienny sposób. Jedni są nastawieni na działanie, inni na wizję, jeszcze inni na społeczny aspekt pracy. Wszystkie te rodzaje podejść są bardzo ważne dla efektywnej pracy zespołu, wszystkie są potrzebne. Dlatego mimowolnie przyjmujemy wyzwanie pełnienia jednej z ról. Co w przypadku, gdy w zespole brakuje jednej z postaci? Specjaliści przekonują, że może prowadzić to do tarć i trudności w pracy.


Jest kilka czynników, które decydują o tym, kim jest nasze zespołowe alter ego. Jak widać jednym z nich jest to, czy jesteśmy ekstrawertykami czy introwertykami. Ważne są także wyznawane przez nas wartości – jeśli bardziej cenimy misję, cele i wizję od działania, odbije się to na naszej funkcji w zespole. Również doświadczenie życiowe i pochodzenie kulturowe nie są w tym kontekście bez znaczenia. Także otoczenie bezpośrednio wpływa na nasze możliwości odgrywania tej bądź innej roli.


Okoliczności


Jednak czasem naturalne predyspozycje i temperament muszą ustąpić jeszcze większemu wyzwaniu – pełnienia roli, do jakiej nas wytypowano. Ma to miejsce wtedy, gdy dołączamy do uformowanego zespołu, który potrzebuje uzupełnienia np. w postaci silnego lidera lub specjalisty. Oczekiwania grupy nadają nam etykietę tej właśnie postaci. Podobnie, gdy mamy doświadczenie w pewnej dziedzinie, otrzymujemy na wstępie miano specjalisty. Oznacza to, że roli możemy się nauczyć. Wymaga to pewnej elastyczności i otwartości. Jest to także okazja do rozwoju różnych umiejętności, nie tylko tych, które są nam wrodzone.


Emocjonalny kalejdoskop


Poza tymi „funkcjonalnymi” rolami, każdy zapewne przyzna, że równie ważne są te, które odpowiadają charakterom i emocjonalnym nastawieniom członków zespołu. W tym kontekście można mówić o rolach stricte związanych z psychologiczną i społeczną sferą bycia człowieka. Wówczas bowiem ujawnia się to, czy jest się np. zespołowym błaznem, outsiderem, kozłem ofiarnym, grupowym dzieckiem, czy dobrym wujaszkiem. Pod tymi hasłami kryją się znane wszystkim wzorce zachowań, każdy chyba także potrafi zorientować się, do którego z nich mu najbliżej. Tu także panuje zasada ważności – zarówno te pozytywne, jak negatywne role są potrzebne do utrzymania równowagi emocjonalnej w grupie.


Praca w zespole jest sytuacją społeczną, w której obowiązują reguły dyktowane przez materię relacji międzyludzkich. To właśnie one stwarzają warunki, w których bierzemy na siebie dane funkcje. Nasz charakter i społeczne predyspozycje określają, w którą z wachlarza postaci przyjdzie nam się wcielić. Jednak ta dynamiczna przestrzeń pracy zespołowej nie musi prowadzić do przylgnięcia do nas jakiejś etykietki. Dziś możemy być outsiderem, a jutro okoliczności sprawią, że staniemy się liderami.


Autor: Elżbieta Bartoszewska

 

 

 

Chcesz rozwijać swoją karierę? Zostaw swoje CV i daj się znaleźć pracodawcy!

Podobne artykuły

KomentarzeNasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość