1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarUmowa zlecenie- większa swoboda pracy

Strony zawierające umowę zlecenie mają większą elastyczność.

Maria Kowalska, pracuje jako sprzątaczka. Zawarła zlecenie, na sprzątanie biura. Zgodnie z podpisaną przez nią umową, ma obowiązek wykonywania poleceń zleceniodawcy i ściśle określony czas pracy. Takie zapisy przeczą definicji umowy zlecenia, nadając jej cechy stosunku pracy. Duża liczba przedsiębiorców obchodzi prawo, realizując część zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej np. zlecenia- tak jak w powyższym przypadku. Osobie wykonującej zlecenie, które ma cechy stosunku pracy, przysługuje roszczenie o ustalenie istnienia umowy o pracę.

 

Ważna treść umowy

 

Zawierając umowę zlecenia, obok prawidłowego wskazania stron, powinniśmy jak najprecyzyjniej określić przedmiot umowy. Zazwyczaj umowa zlecenie dotyczy świadczenia określonego rodzaju usług na rzecz przedsiębiorcy. To co powinien robić zleceniobiorca powinno być jasno powiedziane i nie powinno budzić wątpliwości.

 

Bardzo istotne jest opisanie zasad wykonania zlecenia, tak aby wyraźnie odróżnić zleceniobiorcę od pracownika. I tak, można np. zastrzec, że przedmiot zlecenia będzie wykonywany codziennie w sposób nieutrudniający funkcjonowanie zleceniodawcy, ale wyznaczenie konkretnych godzin pracy powinny zależeć od realizującego zlecenie, a wiec w opisywanym przypadku- od Pani Marii. To zleceniobiorca uwzględnia własne możliwości i potrzeby związane ze zleceniem i to on ustala czas pracy. Zleceniobiorca nie jest związany czasem pracy, wobec czego w umowie można wskazać dowolną porę wykonania usługi- także porę nocną lub dni wolne od pracy. Nie ma on również obowiązku wykonywania poleceń zleceniodawcy- tym różni się od pracownika podporządkowanego pracodawcy.

 

Osobiście czy z pomocą?

 

Pani Maria, nie ma obowiązku osobistego świadczenia pracy. W praktyce oznacza to, że zlecenie może, ale nie musi być osobiście wykonane przez Panią Marię. Zleceniobiorca, może posłużyć się osobą trzecią, jednak taka możliwość powinna być zagwarantowana w umowie lub wynikać ze szczególnych okoliczności. W drugim przypadku, Zleceniobiorca powinien niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę o konieczności zmiany. Niezależnie od przyczyny zaangażowania osób trzecich, odpowiedzialność za czynności zastępcy, ponosi osoba która podpisała umowę.
Kiedy w umowie zlecenie jest zastrzeżony jest bezwzględny obowiązek osobistego wykonania świadczenia, można zakwestionować rzeczywistą wolę stron, a w konsekwencji uznać, że strony łączy umowa o pracę. W 2008 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że sąd może ustalić istnienie stosunku pracy, również wtedy, kiedy umowa zlecenie zostanie zawarta w dobrej wierze, ale jej treść lub forma realizacji odpowiadają cechom stosunku pracy.


Obowiązki i uprawnienia


Zleceniodawca musi zapewnić zleceniobiorcy bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zlecenia. Oznacza to, że z jednej strony odpowiednie warunki musi zapewnić dający zlecenie, z drugiej zaś ma on obowiązek egzekwowania ich przestrzegania.

 

Ponadto strony mogą ustalić, że w określonym czasie zleceniobiorca ma prawo do przerwania wykonywania zlecenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Chociaż, może to przypominać prawo urlopowe pracownika etatowego, w przypadku umowy zlecenia nie jest ono związane z żadnymi szczególnymi zasadami dotyczącymi np. długości takiej przerwy.
Kiedy zlecenie jest odpłatne, forma wynagrodzenia i płatność może być dowolnie ustalona, zarówno jeśli chodzi o termin zapłaty, jak i formę jej płatności.

 

Rozwiązanie umowy zlecenia, również pozostawione jest woli stron, jednak szczegółowe warunki jej rozwiązania powinny być jednoznacznie określone w umowie.


Strony zawierające umowę zlecenie mają większą elastyczność. Mogą wzajemnie ustalać prawa i obowiązki, gdyż zleceniobiorca nie jest związany ani czasem, ani poleceniami osoby, która je wydaje. Umowa zlecenie jest umową partnerską i tak należy ją traktować.
 

Chcesz rozwijać swoją karierę? Zostaw swoje CV i daj się znaleźć pracodawcy!

Podobne artykuły

KomentarzeNasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość