1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarPodpisując umowę o pracę na zastępstwo..

Często się zdarza, że pracodawca potrzebuje zatrudnić kogoś jedynie na czas nieobecności innej osoby. Proponuje wówczas zawarcie tzw. umowy na zastępstwo, która kształtuje sytuację pracownika nieco inaczej niż klasyczna umowa o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy pracodawca może w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnić na ten czas inną osobę. Zawiera z nią wówczas tzw. umowę o pracę na zastępstwo, która obejmuje okres nieobecności pracownika zastępowanego. Taką usprawiedliwioną nieobecnością może być na przykład długotrwała choroba, urlop macierzyński czy też zagraniczny staż pracownika.


Czym jest umowa na zastępstwo?


Umowa na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy o pracę zawieranej na czas określony. Jej istota sprowadza się do sposobu określenia terminu, do którego umowa ta obowiązuje. Niekiedy termin ten można wskazać datą dzienną- na przykład kiedy dokładnie wiadomo, kiedy zastępowana pracownica wróci z urlopu macierzyńskiego. Zwykle jednak termin ten jest wskazywany ogólnie jako „powrót do pracy” zastępowanego pracownika. Tak będzie również przy powrocie ze zwolnienia lekarskiego, kiedy nie da się z góry określić terminu zakończenia leczenia i powrotu do zdrowia zastępowanego pracownika.


Umowa na zastępstwo, tak jak i inne rodzaje umów o pracę, może zostać poprzedzona zawarciem umowy na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.


Tak jak inne rodzaje umów zawieranych na czas określony, umowa na zastępstwo rozwiązuje się samoistnie z upływem terminu na jaki została zawarta. W tym przypadku jest to więc dzień powrotu do pracy nieobecnego pracownika. Można ją także rozwiązać przed powrotem zastępowanego pracownika, za 3 dniowym okresem wypowiedzenia. Okres jest bardzo krótki, a w czasie jego trwania pracownikowi nie przysługuje prawo do dni wolnych na tzw. poszukiwanie pracy- jakie to przysługują osobom, którym pracodawca wypowiedział inny rodzaj umowy o pracę.


Czego może się domagać zastępujący...


Umowa o pracę na zastępstwo co do zasady powinna określać stanowisko i rodzaj pracy wykonywanej przez nieobecnego pracownika, którą teraz będzie wykonywał pracownik zastępujący. Może jednak zostać zawarta w innym wymiarze czasu pracy (np. pół etatu), a także za inną wysokość wynagrodzenia (z uwagi na inne kwalifikacje czy doświadczenie zastępującego pracownika itp.). W tym zakresie pracownikowi zastępującemu nie przysługuje roszczenie o wyrównanie w stosunku do warunków, jakie ma zastępowany przez niego pracownik. W takiej sytuacji nie można również mówić o naruszeniu przez pracodawcę zasad równego traktowania w zatrudnieniu. Poza tymi kwestiami pracownikowi zastępującemu należy się prawo do korzystania ze wszystkich innych przywilejów gwarantowanych przez pracodawcę.


...a co mu się nie należy


Bardzo dużym minusem umowy o pracę na zastępstwo jest mniejsza ochrona w przypadku zajścia przez pracownicę w ciążę. W przeciwieństwie do innych umów o pracę zawieranych na czas określony, jeżeli pracownica zastępująca zaszłaby w ciążę a umowa na zastępstwo ulegałaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, to nie zostanie ona przedłużona do dnia porodu. Niemniej jednak nie można jej wypowiedzieć za wspomnianym wcześniej 3 dniowym okresem wypowiedzenia i trwa ona do czasu powrotu pracownika zastępowanego do pracy. Decydując się więc na zawarcie umowy na zastępstwo, warto o tym pamiętać.
 

Ewa Miszczyk-Wróbel

 

 

 

Chcesz rozwijać swoją karierę? Zostaw swoje CV i daj się znaleźć pracodawcy!

Podobne artykuły

KomentarzeNasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość